EU standard invoices (EN 16931-1:2017)

Suomeksi

Eurooppalainen EN16931 (SFS-EN 16931-1:2017) standardi astuu käytännön tasolla Suomessa voimaan 1.4.2021 alkaen, jonka jälkeen operaattorit alkavat hylätä virheellisesti tuotettuja laskuaineistoja, jotka on merkitty standardin mukaisiksi.

Muutos koskee vain standardin mukaisia laskuaineistoja (Finvoice 3.0, TEAPPSXML 3.0, tai PeppolBIS 3.0), joista löytyy EN16931-merkintä. Tällöin aineiston tulee noudattaa EN16931-standardinmäärityksiä. Mikäli lähetätte standardoitua aineistoa, mutta se ei läpäise standardille asetettuja validaatiomääritykisä, tulee lasku päätymään virhetilaan jo ennen varsinaista lähetystä vastaanottavalle operaattorille.

1.4. jälkeen voitte lähettää myös muuta laskumateriaalia, jota ei ole määritelty standardin mukaiseksi, kuten vanhempia Finvoice- tai TEAPPS-formaatteja. Voitte myös toimittaa Finvoice 3.0- tai TEAPPSXML 3.0-aineistoa ilman EN16931-merkintää. Tällöin aineistoon sovelletaan normaaleja kyseisen formaatin validaatiosääntöjä.

Vastaanottajalla on lainmukainen oikeus olla maksamatta laskua, mikäli he vaativat standardin mukaisia laskuja. Vastaanottajalla on ollut oikeus saada standardin mukaista laskuaineistoa jo 1.4.2020 alkaen. Jotta voitte vastaanottaa standardoituja verkkolaskuja, tulee ohjelmistoonne rakentaa tuki standardille ja Finvoice 3.0 / TEAPPSXML 3.0 / PEPPOLBIS 3.0 -aineistolle. Validin aineiston tuottaminen tapahtuu laskutusohjelmistossa, joten jos olet epävarma onko siellä tuotettu aineisto standardin mukaista, voit varmistaa asian laskutusohjelmasi kanssa.

Hyödyllisiä linkkejä

In English

The European EN16931 (SFS-EN 16931-1:2017) standard will come into effect in Finland on a practical level as of April 1st, 2021, after which operators will start rejecting incorrectly produced invoices that have been marked with the EN16931 standard.

The change only applies to invoices in accordance with the EU standard (Finvoice 3.0, TEAPPSXML 3.0, or PeppolBIS 3.0), which have the EN16931 mark. If you send standardized material to other operators, but it does not pass the validation tests set for the standard, the invoice will end up in an error state before the actual transmission to the receiving operator.

After 1.4. you can still send other invoice material that is not standardized, such as older Finvoice or TEAPPSXML formats. You can also supply Finvoice 3.0 or TEAPPSXML 3.0 material without EN16931 marking. In this case, the normal validation rules are applied to the material.

Please note, however, that in this case, the recipient has a legal right not to pay the invoice if they require invoices in accordance with the EU standard. Recipients have had the right to demand standardized material already from April 1st, 2021. In order to receive EN16931 standardized e-invoices, support for EU compliance and Finvoice 3.0 / TEAPPSXML 3.0 / PEPPOLBIS 3.0 material must be built into your software. Valid material is generated by the software where the invoice is created, so if you are unsure whether the material produced there complies with the standard, you can verify this with your software.